УКРРУСENG
Про компанію
Наші принципи
Спеціалізація
Клієнти
Наш колектив
Контакти

Медичне право

Медичне право є відносно молодою галуззю права, яка тільки починає отримувати свій розвиток і, на жаль, досить слабо врегульована законодавством України. Але саме це і робить даний напрямок досить актуальним. Відсутність належного правового регулювання на загальному законодавчому рівні, виводить на перший план необхідність регулювання правових відносин на рівні кожної окремої компанії, що відноситься до медичного, фармацевтичного бізнесу.

Фахівці ЮК «Юбікон» мають великий досвід правового супроводження компаній даної сфери.

Нами можуть бути надані послуги, що стосуються специфічних питань, що виникають в діяльності медичних установ, а саме:

- розробка внутрішньої документації медичних установ, що забезпечує нормативні вимоги;

- розробка внутрішньої документації медичних установ, що регулює взаємовідносини з пацієнтами;

- супроводження ліцензування медичних закладів;

- супроводження акредитації медичних закладів;

- супроводженняня судових спорів, пов'язаних з наданням медичних послуг;

- позасудове врегулювання конфліктів, пов'язаних з наданням медич

 них послуг.

Крім цього, ЮК "Юбікон" здійснює комплексне супроводження діяльності медичних і фарамацевтичних компаній, що охоплює загальні питання, які стосуються будь-якого господарюючого суб'єкта (супроводження укладення договорів і контрактів, трудові питання, ведення судових справ, податкове консультування, робота з дебіторською і кредиторською заборгованістю, тощо) 

Практика

– Корпоративні відносини

– Корпоративне управління

– Юридична перевірка компанії (due diligence)

– Створення нових підприємств

– Злиття та поглинання (M&A)

– Реорганізація компаній

– Судова практика

– Податкове консультування

– Нерухомість, Земля, Будівництво

– Цінні папери, ринок цінних паперів

– Договірне і господарське право

– Інвестиційна діяльність

– Медичне право

– Право інтелектуальної власності

 
©1999—2021 Юридична компанія «Юбікон»
d.babych
Створено в Студії Дмитра Бабича